Nezisková organizácia
Alzheimerova choroba

10 rizikových faktorov Alzheimerovej choroby

Alzheimerova choroba, rovnako ako i iné druhy ochorení, sa vyskytuje častejšie u určitých typov ľudí. Niektorým faktorom nie je možné zabrániť, iným ale áno. Preto je dôležité týchto niekoľko pôvodcov ochorenia poznať a prispôsobiť im i svoju životosprávu.

Ženské pohlavie

Je štatisticky dokázané, že ženy Alzheimerovou chorobou trpia omnoho častejšie. Pravdepodobne je to spôsobené úbytkom hormónov po menopauze, či výskytom iných ochorení akým je napríklad i diabetes, ktorým trpia ženy opäť častejšie než muži.

Pozitívna rodinná anamnéza

Ak ste v rodine mali alebo máte človeka/pacienta trpiaceho Alzheimerovou chorobou, pravdepodobnosť, že ochorenie postihne i Vás je vyššia.

Vek

Vek je jedným z kľúčových faktorov, ktorý ale bohužiaľ nemusí byť vždy základnou podmienkou výskytu ochorenia. Je ale notoricky známe, že so stúpajúcim vekom možnosť výskytu ochorenia narastá.

Genetická záťaž

Predstavuje všetky zdedené degeneratívne i chronické ochorenia, príp. možné predispozície k ich nadobudnutiu. Spolu s pozitívnou rodinnou anamnézou a vekom predstavuje najmenej ovplyvniteľné rizikové faktory.

Úrazy hlavy (najmä spojené so stratou vedomia)

Ťažké a najmä opakované úrazy hlavy, ktoré sú spojené so stratou vedomia, môžu zvýšiť výskyt Alzheimerovej choroby.

Vzdelanie (ľudia s nižším vzdelaním majú zvýšené riziko rozvoja ochorenia)

Nižšie vzdelanie a teda nedostatočný, zanedbaný pravidelný ,,tréning mozgu‘‘ akým je učenie, je jedným z rizikových faktorov, ktoré človek ovplyvniť môže. Aj keď tento činiteľ nepredstavuje také riziko ako napríklad nezdravý životný štýl, vieme ho eliminovať i jednoduchým lúštením krížoviek či čítaním.

Vysoký krvný tlak

Aj napriek tomu, že vysoký krvný tlak je jedným z ochorení, ktoré ľudia pokladajú už za bežné. Stále predstavuje jedno z kľúčových rizikových faktorov, nielen pri výskyte Alzheimerovej choroby. Boj s vysokým krvným tlakom mnoho ľudí vedie pomocou liekov na jeho znižovanie.

V rámci prevencie je preto odporúčané dodržiavať zásady zdravého životného štýlu, vyvarovať sa požívaniu alkoholu a fajčeniu cigariet a pravidelne sa hýbať.

Zvýšená hladina cholesterolu

Tak ako pri vysokom krvnom tlaku i proti zvýšenému cholesterolu fungujú rovnaké zásady. Človek by si mal dávať pozor na svoju celkovú telesnú hmotnosť a pravidelný pohyb, keďže i tento činiteľ predstavuje patričné riziko.

Zvýšená hladina homocysteínu

Homocysteín, látka správajúca sa veľmi podobne ako cholesterol, zanášajúca cievy, zabraňuje správnemu prietoku krvi do mozgu, čo priamo podmieňuje výskyt Alzheimerovej choroby.

Poruchy prekrvenia mozgu, tzv. „mozgová skleróza“ (ako urýchľovače nástupu príznakov ochorenia)

Nedostatočné prekrvenie mozgu dokáže rýchlosť nástupu ochorenia znásobiť. Preto je nesmierne dôležité dbať na predošlé faktory akými sú: vysoký krvný tlak, zvýšená hladina cholesterolu či zvýšená hladina homocysteínu, keďže každý bráni správnemu prietoku krvi.

Zdroje: http://kont.zsf.jcu.cz/pdfs/knt/2011/04/12.pdf, http://www.alzheimer.sk/informacie/alzheimerova-choroba/o-alzheimerovej-chorobe.aspx, Vysoký krvný tlak

Zdroje obrázkov: https://pixabay.com/sk/photos/%C5%BEena-v-interi%C3%A9ri-%C4%BEudia-dospel%C3%BD-3188744/, https://pixabay.com/sk/photos/ru%C4%8Dn%C3%A9-%C4%8Dlovek-%C5%BEena-dospel%C3%BD-ruky-3666963/