Nie ste sami

Na celom svete trpí demenciou okolo 50 miliónov ľudí. Toto číslo každým rokom vzrastá.

Podľa vyhlásenia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je Alzheimerova choroba jedným z desiatich hlavných smrteľných ochorení ľudstva. Je to najčastejšia forma demencie. Na Slovensku ňou trpí 50-60 tisíc ľudí. Stará sa o nich približne 100-150 tisíc rodinných príslušníkov a opatrovateľov. Demencia má fyzický, psychologický, sociálny a ekonomický dopad nielen na ľudí s chorobou, ale aj na ich opatrovateľov, rodiny a spoločnosť ako celok.

My v Aptet-e spolupracujeme s odborníkmi na Slovensku v oblasti výskumu Alzheimerovej choroby. Organizujeme podporné skupiny, na ktorých poskytujeme emocionálnu podporu tým, ktorí sa starajú o človeka trpiaceho demenciou a šírime osvetu.

Od 13. 3. 2020 do odvolania pozastavujeme podporné skupiny.

Podporné skupiny pre rodinných opatrovateľov v Leviciach

Podporná skupina rodinných opatrovateľov sa riadi nasledovnými princípmi:

  • každý môže niečím prispieť a niečo získať,
  • nikto nie je dokonalý opatrovateľ,
  • poskytujeme si navzájom informácie, nie rady,
  • situácia každého opatrovateľa a každého pacienta je iná.

Ste rodinným opaterovateľom?

Podporné skupiny pre rodinných opatrovateľov z Levíc a okolia sú organizované každý prvý štvrtok v mesiaci, v čase od 17:00 do 18:30. Vstup je bezplatný.