Nezisková organizácia

Archív podľa autora: #aptet

v4
Age Management

Spolupracovali sme na medzinárodnom projekte o Age Managemente

Nezisková organizácia Aptet sa, ako jediný zástupca Slovenskej republiky, podieľala na komparatívnej analýze zameranej na uplatnenie Age Managementu v krajinách V4.

pair-2914879_1920
Preseniorské vzdelávanie

Andragogička: Ak sa v staršom veku človek niečoho vzdá, je to už navždy

Doc. PhDr. Rozália Čornaničová, CSc. dlhé roky pracovala ako vysokoškolská pedagogička na Katedre andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prinášame rozhovor s ňou.

face-984031_1920
Age Management

Antiageizmus

Niekedy sa zdá, že princíp existencie protikladov je vlastne otázkou existencie života a aj človeka ako takého. Máme nespočetné množstvo opozit, vo všetkých detailoch života. Na jednej strane, každý je za niečo a proti niečomu. Svet je formovaný množstvom antagonistických názorov. Na strane druhej, človek konzumného typu stratil chuť, silu, ale hlavne dôvod pátrať po tom, čo je správne a dobré.