[contact-form-7 id=“4″]

Aptet, n. o.

Mlynská 2238
934 01 Levice

IČO: 45743126
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IBAN: SK5409000000005081351015
Kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Kancelária:
+421 949 181 686

Stanislav Lorincz:
+421 915 773 229

Igor Hrošovský:
+421 903 228 133

aptet@aptet.sk