Pomáhame ľuďom aktívne starnúť

Máme pre vás dve zásadné správy o starnutí

1

Silná populačná vlna v bývalom Československu označovaná ako „Husákové deti“, bude musieť byť spoločensky produktívna aj v sedemdesiatke a na dôchodkový systém, ktorý zabezpečí dôstojné živobytie sa nemôže spoliehať. 

2

S veľkou pravdepodobnosťou sa sedemdesiatky dožijeme a budeme v lepšom zdravotnom stave, ako súčasní sedemdesiatnici. Môžeme za to ďakovať pokroku, zdravotnej a sociálnej starostlivosti a obdobiu mieru, ktorý berieme ľahkovážne za úplnú samozrejmosť. A tiež máme vo vlastných rukách množstvo drobností, ktoré nám dokážu zlepšiť kvalitu našich seniorských rokov.

Poslaním neziskovej organizácie Aptet, je pomôcť ľuďom adaptovať sa na zmeny, ktoré súvisia so starnutím a pripravovať ich na starobu.

Čo robíme?

Preseniorská edukácia

Vykonávame vzdelávanie za účelom prípravy na starobu prostredníctvom nášho vlastného vzdelávacieho programu EVEREST. Našim hlavným poslaním je ukázať možnosti a prínos aktívneho starnutia.

Alzheimer Point

Alzheimerova choroba je veľkým problémom starnúcej populácie. Spolupracujeme so Slovenskou Alzheimerovou Spoločnosťou a Centrom MEMORY. Pomáhame rodinným príslušníkom organizovaním podporných skupín. Šírime osvetu v tejto oblasti.

Kto stojí za Aptet-om?

Bc. Igor Hrošovský

Riaditeľ

Od roku 1991 prešiel rôznymi manažérskymi pozíciami v komerčnej sfére. Posledných 10 rokov sa intenzívne venuje tréningu, koučingu a vzdelávaniu pracovníkov. Ako riaditeľ neziskovej organizácie Aptet, n.o. zabezpečuje okrem všetkých zákonných povinnosti organizácie aj komunikáciu s donormi.

PhDr. Stanislav Lőrincz

Predseda

Andragóg, ktorý sa viac ako 20 rokov venuje vzdelávaniu dospelých a špecializuje sa využívanie sociálno-andragogického poradenstva pri odstraňovaní sociálnych problémov. Aktuálne je vedúcim výskumného tímu Slovenskej asociácie age managementu v medzinárodnom projekte Erasmus+, ktorý skúma možnosti uplatnenia work ability managementu na Slovensku. Ako predseda správnej rady Aptet, n.o. je tvorcom i strážcom vízie organizácie a manažérom odborných aktivít.

PhDr. Katarína Lőrinczová

Podpredsedkyňa

Akreditovaná muzikoterapeutka, pedagogička pracujúca v špecializovanom zariadení sociálnych služieb. V neziskovej organizácii Aptet, n.o. vedie podporné skupiny rodinných opatrovateľov ľudí postihnutých s Alzheimerovou chorobou a zabezpečuje komunikáciu s anglicky hovoriacimi partnermi. Vďaka jej neúnavnosti posúvať vlastnú hranicu vedomosti a inovovať prístupy v sociálnej pomoci pomáha celej organizácii v jej napredovaní.

Mgr. Katarína Hrošovská

Členka

Bc. Eva Pusztiová

Revízorka

Odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti realizácie vzdelávacích programov pre dospelých so špecializáciou na cieľovú skupinu uchádzačov o zamestnanie a zdravotne znevyhodnených. Je revízorkou neziskovej organizácie Aptet, n.o., ktorá sa aktívne podieľa na príprave a realizácii aktivít najmä v Leviciach.

Ing. Agnesa Gubišová

Členka

Projektová manažérka s dlhoročnými skúsenosťami s prípravou a realizáciou cezhraničných i národných projektov. Jej pôsobenie v charitatívnych organizáciách, úspechy pri tvorbe projektov Leader a MAS, ako aj programov hospodárskeho a sociálneho rastu jej zabezpečilo štatút uznávanej autority v regióne. Vďaka nadhľadu jej odbornosti a množstvu praktických skúsenosti, tvorí pevný základ hodnôt organizácie.

Monika Holečková

Členka

Viac ako 10 rokov pôsobí v reklame a marketingu. Stará sa o vizuálnu stránku Aptet, n. o.

Prečítajte si 9 bodov, ktorými sa riadime v neziskovej organizácii Aptet.