Program Medzigeneračného centra

PODPORNÉ SKUPINY

Existujú vo vašom živote otázky, na ktoré ťažko nachádzate odpovede ?

Vaše pocity sú nepochopené, alebo ich skrývate aj pred najbližším okolím?

Emočná podpora dokáže pomôcť prekonať človeku často bezvýchodiskovú situáciu v živote. Podporné skupiny poskytujú bezpečný priestor, kde sa stretávajú ľudia s podobnými problémami, ťažkosťami. Účastníci hovoria o svojich pocitoch, vzájomne sa vypočujú a prostredníctvom skupinovej solidarity a spolupatričnosti začnú vnímať svoje nešťastie z inej perspektívy. Nachádzajú oporu a podporu, ktorú dovtedy strádali. Vzájomne sa podporujú a informujú sa. Zdieľajú osobné, často praktické skúsenosti s priebehom choroby, ale i tabuizovanej témy emočnej záťaže, ktorú strata zamestnania spôsobuje. Podporné skupiny sú efektívnym nástrojom na prekonanie sociálnej izolácie, či už reálnej, alebo domnelej. V našom medzigeneračnom centre organizujeme bezplatné podporné skupiny pod vedením skúseného facilitátora pre rôzne cieľové skupiny.

Podporné skupiny sa riadia nasledovnými princípmi:

 • každý môže niečím prispieť a niečo získať,
 • nikto nie je dokonalý opatrovateľ,
 • poskytujeme si navzájom informácie, nie rady,
 • situácia každého opatrovateľa a každého pacienta je iná.

Naše zásady:

 • V skupine sa môže a má hovoriť otvorene a úprimne.
 • Správanie členov skupiny nesmie nikomu ublížiť.
 • To, čo sa povie v skupine, sa považuje za dôverné.
 • Výroky členov skupiny sa nehodnotia.

Poskytujeme si navzájom informácie, nie rady.

Každý z nás môžeme niečim prispieť a niečo získať.

VZDELÁVACIE A PORADENSKO-FACILITAČNÉ AKTIVITY

 • Inakosti v kariérnom poradenstve
 • EVEREST – program preseniorskej edukácie
 • Mozog v hrsti
 • Flow
 • SMART zariadenia v každom veku
 • Finančná gramotnosť

KOMUNITNÉ AKTIVITY

 • Aptet kvíz
 • Pexeso