PODPORNÉ SKUPINY

Existujú vo vašom živote otázky, na ktoré ťažko nachádzate odpovede ?

Vaše pocity sú nepochopené, alebo ich skrývate aj pred najbližším okolím?

Emočná podpora dokáže pomôcť prekonať človeku často bezvýchodiskovú situáciu v živote. Podporné skupiny poskytujú bezpečný priestor, kde sa stretávajú ľudia s podobnými problémami, ťažkosťami. Účastníci hovoria o svojich pocitoch, vzájomne sa vypočujú a prostredníctvom skupinovej solidarity a spolupatričnosti začnú vnímať svoje nešťastie z inej perspektívy. Nachádzajú oporu a podporu, ktorú dovtedy strádali. Vzájomne sa podporujú a informujú sa. Zdieľajú osobné, často praktické skúsenosti s priebehom choroby, ale i tabuizovanej témy emočnej záťaže, ktorú strata zamestnania spôsobuje. Podporné skupiny sú efektívnym nástrojom na prekonanie sociálnej izolácie, či už reálnej, alebo domnelej. V našom medzigeneračnom centre organizujeme bezplatné podporné skupiny pod vedením skúseného facilitátora pre rôzne cieľové skupiny.

NázovPopisTermín
Podporná skupina rodinných opatrovateľov AlzheimerikovCieľom podpornej skupiny je poskytovať rodinným opatrovateľom starajúcim sa o človeka s Alzheimerovou chorobou emocionálnu podporu. 1. štvrtok v mesiaci
Podporná skupina pre nezamestnanýchNa Slovensku nepraktizovaná forma pomoci nezamestnaným, ktorá dodržiava princíp dobrovoľnosti. Podporné skupiny nie sú terapeutické skupiny. Ich hlavným cieľom je vnútorná aktivizácia nezamestnaného, pomalé zvyšovanie jeho sebadôvery, získanie podpory od osôb s podobnými životnými ťažkosťami a problémami. Problém nezamestnanosti nezamestnaný často vníma ako osobný problém. Na stretnutiach, kde je možné zdieľať osobné problémy a skúsenosti často identifikujeme spoločné ťažkosti. 2. štvrtok v mesiaci
Podporná skupina opatrovateľovPodporná skupina sa zameriava na pomoc profesionálnym opatrovateľom. Základným znakom tejto skupiny je, že sa nešpecializuje len na opatrovateľov, ktorí sa starajú o Alzheimerikov, ale podporná skupina poskytuje veľmi dôležitú psychoemocionálnu podporu všetkým, ktorí dennodenne vykonávajú činnosti v rámci opatrovateľskej služby. 3. štvrtok v mesiaci

Podporné skupiny sa riadia nasledovnými princípmi:

 • každý môže niečím prispieť a niečo získať,
 • nikto nie je dokonalý opatrovateľ,
 • poskytujeme si navzájom informácie, nie rady,
 • situácia každého opatrovateľa a každého pacienta je iná.

Naše zásady:

 • V skupine sa môže a má hovoriť otvorene a úprimne.
 • Správanie členov skupiny nesmie nikomu ublížiť.
 • To, čo sa povie v skupine, sa považuje za dôverné.
 • Výroky členov skupiny sa nehodnotia.

Poskytujeme si navzájom informácie, nie rady.

Každý z nás môžeme niečim prispieť a niečo získať.

VZDELÁVACIE A PORADENSKO-FACILITAČNÉ AKTIVITY

 • Inakosti v kariérnom poradenstve
 • EVEREST – program preseniorskej edukácie
 • Mozog v hrsti
 • Flow
 • SMART zariadenia v každom veku
 • Finančná gramotnosť

KOMUNITNÉ AKTIVITY

 • Aptet kvíz
 • Pexeso