Nezisková organizácia
Age Management

Stali sme sa členmi Slovenskej asociácie Age Managementu (SAAM)

Slovenská asociácia Age Managementu na základe dobrovoľnosti a profesionálneho záujmu združuje organizácie (právnické a fyzické osoby), ktoré napomáhajú a majú záujem o problematiku age managementu v rámci svojej činnosti.

Cieľom činnosti Asociácie je:

  • podporiť zmenu postojov k veku, boj proti vekovým stereotypom a vekovej diskriminácii,
  • zvyšovať prestíž a autoritu konceptu age managementu,
  • rozvíjať spoluprácu s relevantnými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti výmeny skúsenosti a prenosu dobrej praxe.

Aptet, n. o. je hrdým členom SAAM. 🙂