Nezisková organizácia

Psychologickou (a dúfam, že aj skutočnou) ochranou pred dôsledkami starnutia je pre mňa trvalý pohyb vpred. Vediem nekončiacu internú vojnu so stagnáciou. Príliš pokojný život už nie je životom, ale pobytom v záhrobí, po ktorom netúžim.

Elkhonon Goldberg, neuropsychológ a kognitívny neurológ

Naším poslaním je pomôcť ľuďom adaptovať sa na zmeny, ktoré súvisia so starnutím a pripravovať ich na starobu.

Od nášho vzniku v roku 2014 sme si plne uvedomovali, že hovoriť o pomoci ľuďom ako starnúť, bude prinajmenšom odvážne a dobrodružné. Plne si uvedomujeme, že táto cesta bude dlhá. Sme na ňu pripravení; máme medzinárodné know-how z oblasti Age Managementu a preseniorskej edukácie.

Prečítajte si čo je u nás nové:

Čo robíme?

Preseniorská edukácia

Vykonávame vzdelávanie za účelom prípravy na starobu prostredníctvom nášho vlastného vzdelávacieho programu EVEREST. Našim hlavným poslaním je ukázať možnosti a prínos aktívneho starnutia.

Alzheimer Point

Alzheimerova choroba je veľkým problémom starnúcej populácie. Spolupracujeme so Slovenskou Alzheimerovou Spoločnosťou a Centrom MEMORY. Pomáhame rodinným príslušníkom organizovaním podporných skupín. Šírime osvetu v tejto oblasti.

Nové články na našom blogu

Odborná spolupráca

Leaf
Effix
memory
age-management-cz
Pressburg academy
mvacademy
SAS
ZKPRK
saam
pontis