Nezisková organizácia
Preseniorské vzdelávanie

11 trikov pre dobrú pamäť

V tomto článku sa dozviete, ako zlepšiť pamäť v 11. bodoch. Aby sme prežili aktívnu starobu, musíme najskôr zmeniť náš prístup k životu.

1. Pozitívny postoj

Nehovorme: „Ja si to nezapamätám!“, „To nie je pre mňa!“, ale radšej si povedzme „Nie som o nič horší ako iní!“, „Dokážem to!“

2. Koncentrácia

Vedome zamerajme pozornosť na podstatu. Čím sme sústredenejší, tým je naša pamäť lepšia. Rozložme si cielene svoju energiu, nerozptyľujme sa množstvom informácií.

3. Asociácia

Všetko so všetkým súvisí. Pýtame sa: „Čo mi táto situácia pripomína?“, „Kde som sa stretol s podobným človekom?“ Podobné otázky nám pomôžu pri spomínaní, ale aj pri zapamätávaní si nových informácií.

4. Selekcia

Nezaťažujme si myseľ a pamäť priemernými, deprimujúcimi a zbytočnými myšlienkami a informáciami. Myslíme kriticky a posudzujme, čo skutočne stojí za to zapamätať si.

5. Vizualizácia – obrazotvornosť

Naučme sa lepšie využívať vlastnú fantáziu a vytvárajme si mentálne obrazy. V takejto forme sa všetky informácie ako jedinečné a neopakovateľné lepšie uložia do našej pamäti.

6. Intelektuálna zvedavosť

Čím viac vedomostí máme, tým je ďalšie zapamätávanie si ľahšie a rýchlejšie. Informácie vzájomne nadväzujú, nové dopĺňajú staré.

7. Stres

Úzkosť, strach a depresia prispievajú k poruchám pamäti. Zameriavajú našu pozornosť a všetku energiu na množstvo zbytočných detailov, zhoršujú schopnosť koncetrácie.

8. Emócie

Čím viac je informácia spojená so silnou emóciou, či už pozitívnou, alebo negatívnou, tým lešie sa vtistne na dlhší čas do pamäti.

Photo by Val Vesa on Unsplash

9. Odpočinok

Uvoľnenie, odpočinok a dostatočný spánok umožňujú, aby si mozog oddýchol, prebúdzal sa svieži a myseľ sa naplnila energiou.

10. Okysličovanie

Fyzická a intelektuálna aktivita zvyšuje prietok krvi v mozgových cievach, a tým sa vytvárajú optimálne podmienky pre činnosť pamäti.

11. Precvičovanie pamäti

Aktívne sledujme vedomostné súťaže, riešme krížovky a Sudoku, hrajme Scrabble, pexeso a podobné hry.

Žime bohatý a aktívny život, ktorý naša pamäť tak veľmi potrebuje.

Zdroje: