Alzheimer Point Levice

Kontaktný a informačný bod
Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti

My v Aptet-e spolupracujeme s odborníkmi na Slovensku v oblasti výskumu Alzheimerovej choroby. Organizujeme podporné skupiny, na ktorých poskytujeme emocionálnu podporu tým, ktorí sa starajú o človeka trpiaceho demenciou a šírime osvetu.

Od 13. 3. 2020 do odvolania pozastavujeme podporné skupiny.

Alzheimerova choroba je nezvratné, progresívne, degeneratívne ochorenie, ktoré postihuje samotné nervové bunky a ich spojenia. Spôsobuje narušenie pamäti, prirodzeného myslenia a rozumových schopností.

Podporné skupiny pre rodinných opatrovateľov v Leviciach

Podporná skupina rodinných opatrovateľov sa riadi nasledovnými princípmi:

  • každý môže niečím prispieť a niečo získať,
  • nikto nie je dokonalý opatrovateľ,
  • poskytujeme si navzájom informácie, nie rady,
  • situácia každého opatrovateľa a každého pacienta je iná.

Ste rodinným opaterovateľom?

Podporné skupiny pre rodinných opatrovateľov z Levíc a okolia sú organizované každý prvý štvrtok v mesiaci, v čase od 17:00 do 18:30. Vstup je bezplatný.