Staňte sa dobrovoľníkom

,,Dobrovoľnícka činnosť je uvedomelá neplatená aktivita alebo práca vykonávaná na základe slobodnej vôle v prospech iných ľudí alebo spoločnosti, či životného prostredia mimo členov rodiny a domácnosti dobrovoľníka / dobrovoľníčky.’’

Alžbeta Brozmanová Gregorová et al., Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a odporúčania na prácu s mládežou v oblasti dobrovoľníctva, proces výroby a výstupy, Centrum dobrovoľníctva a Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, Banská Bystrica, 2014

Aj keď sa dobrovoľníctvo zdá možno pre seniorov nevhodné, ide skôr o mýtus ako fakt. Práve vďaka programom, ktoré poskytujú možnosť stať sa dobrovoľníkom všetkým vekovým kategóriám. Vieme poskytnúť našim seniorom možnosť aktívne starnúť. Zapojením sa do dobrovoľníckych programov tak vytvárajú medzigeneračné prostredie a mladších ľudí obohacujú. Učia ich novým zručnostiam a rozširujú im obzory svojim pohľadom na svet. Pri práci si zlepšujú  svoje kognitívne schopnosti ale i fyzickú či psychickú pohodu a to najmä vďaka priestoru na sebarealizáciu. Nadväzovanie sociálnych väzieb prináša so sebou pocit zúčastnenosti a angažovanosti.

Ak si študentom strednej alebo vysokej školy a páči sa ti, čo robíme, tak sa pridaj k nám. Okrem dobrého pocitu z vykonanej práce a nových poznatkov, získaš aj potvrdenie pre tvojho budúceho zamestnávateľa o praxi v našej organizácii:
Lebo skúsenosti sa cenia!

Dobrovoľníctvo pre nezamestnaných častokrát nie je prezentované ako vhodná cesta za získaním nového pracovného miesta. Opak je ale pravdou. Dobrovoľnícka prax dokáže nielen rozšíriť možnosti na  trhu práce, ale aj človeku priblížiť jeho osobnostné predpoklady, jeho prednosti – veci v ktorých je dobrý, či zlepšiť mnohé zo schopností atraktívnych nielen pre budúceho zamestnávateľa. Či už sa jedná o komunikačné alebo organizačné zručnosti, nadväzovanie sociálnych kontaktov alebo posúvanie hraníc svojej komfortnej zóny.
To všetko Vám môže priniesť práca dobrovoľníka!

  • Pozrite sa na veci z novej perspektívy

Nová pozícia – dobrovoľníka otvorí človeku obzor, naučí ho novým zručnostiam, dovolí mu spoznať ďalších ľudí. 

  • Staňte sa kvalifikovanejším a skúsenejším

Pre Vášho budúceho zamestnávateľa bude práca dobrovoľníka znamenať najmä to, že Vás bude považovať za kvalifikovanejšieho a skúsenejšieho. To Vám následne zvyšuje šancu pre získanie vybranej pracovnej pozície.

  • Zistite v čom ste dobrý

Práca dobrovoľníka Vás otestuje na mnohých pozíciach, vďaka tomu Vám umožní spoznať lepšie sám seba a svoje kvality – silné stránky. 

  • Rozšírte si svoje sociálne väzby

Spoznáte ďalších ľudí a nadviažete cenné sociálne kontakty.

 

Príspevok na dobrovoľnícku činnosť:

Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako finančnú čiastku na podporu dobrovoľníka, pri jeho snahe zlepšovať svoje znalosti a zručnosti pri práci s druhými. O príspevok je možné požiadať v prípade, že ste v evidencií uchádzačov o zamestnanie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dobrovoľník vykonáva dobrovoľnícku činnosť z vlastnej vôle, uzatvára s organizáciou zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a od Úradu práce dostáva za vykonanú aktivitu finančný príspevok.

Viac sa dočítate na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby – § 52a

Aj napriek tomu, že dobrovoľnícka činnosť zapájajúca celé firmy nie je na Slovensku veľmi rozšírená, ma mnohé benefity nielen pre organizácie kde je vykonávaná. Zoceľuje tímového ducha, učí ľudí ako správne vychádzať v kolektíve a využiť silné stránky vybraných jednotlivcov. Pre Vás a Vašich zamestnancov tak získate nie len dobrý pocit z vykonanej práce ale aj cenné skúsenosti pre celý kolektív.

Ak sa chcete stať súčasťou nášho tímu dobrovoľníkov a podieľať sa na realizácii projektov, ozvite sa nám na e-mailovú adresu: aptet@aptet.sk

alebo sa prihláste pomocou formuláru:

Tu si môžete pozrieť zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prečo sa stať dobrovoľníkom?

Dôvodov prečo sa stať dobrovoľníkom je hneď niekoľko. Záleží najmä od vnútornej motivácie konkrétneho človeka a jeho osobnostných predpokladov či ambíciách. Niekto môže mať prirodzenú túžbu pomáhať druhým, niekto zase v práci dobrovoľníka vidí potenciál hlavne pre svoj osobný rast a iný si tu nájde príležitosť, s ktorou obohatí svoj životopis.
Či už Vašu vnútornú motiváciu podporuje čokoľvek, u nás si určite niečo nájdete!

Čo mi prinesie práca dobrovoľníka?

Práca dobrovoľníka so sebou neprináša len povinnosti bežného zamestnania.
Dobrovoľnícka prax by mala človeku dopomôcť spoznať svoje silné stránky, rozvíjať kreatívne myslenie, naučiť sa niesť svoje povinnosti a pracovať v tíme.