Aptet, n. o.

Mlynská 2238
934 01 Levice

IČO: 45743126
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IBAN: SK5409000000005081351015
Kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

+421 915 773 229
aptet@aptet.sk