Aptet, n. o.

  Mlynská 2238
  934 01 Levice

  IČO: 45743126
  Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  IBAN: SK5409000000005081351015
  Kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

  Kancelária:
  +421 949 181 686

  Stanislav Lorincz:
  +421 915 773 229

  Igor Hrošovský:
  +421 903 228 133

  aptet@aptet.sk