Pomôžte nám zmeniť Slovensko,
venujte nám 2 %

Poslaním neziskovej organizácie Aptet je pomôcť ľuďom adaptovať sa na zmeny, ktoré súvisia so starnutím.

APTET, n. o. je nezisková organizácia  združujúca dobrovoľníkov poskytujúcich pomoc ľuďom opatrujúcich svojich blízkych trpiacich Alzheimerovou chorobou. Okrem tejto pomoci naši dobrovoľníci venujú úsilie a čas aj vzdelávaniu a osvete ľudí pripravujúcich sa na starobu. Aby bol psychologický, sociálny a ekonomický dopad starnutia na Slovensko čo najmenší.

Vaše 2 % z dane nám pomôžu naplniť tento cieľ. Ďakujeme za vašu pomoc.

Vaše 2 % podporia

Regionálne komunitné aktivity realizované v medzigeneračnom centre v Leviciach – MGCLV

 • Bezplatné podporné skupiny.
 • Vzdelávacie a poradensko-facilitačné aktivity.
 • Bezplatné komunitné aktivity zamerané na rozvoj medzigeneračnej solidarity.

Viac informácii o činnosti medzigeneračného centra nájdete na adrese: www.aptet.sk/mgclv/

Rozvoj preseniorskej edukácie na Slovensko

 • Výskumno-aplikačná oblasť, ktorá sa zameriava na  možnosti uplatnenia zahraničných modelov  (napr. age management) v jedinečnom prostredí Slovenskej republiky.
 • Príprava a vydanie sérii manuálov s témami starnutia, medzigeneračnej spolupráce a solidarity na pracovisku, v rodine, v spoločnosti.
 • Realizácia vzdelávacích a poradensko-facilitačných programov na Slovensku.

Rozvoj INTEGRAČNÉHO PROGRAMU APTET a jeho uplatnenia v praxi (praktická časť sa realizuje v spolupráci s registrovaným sociálnym podnikom Aptet ISP, družstvo).

Naše údaje:

 • Názov: Aptet n.o.
 • Sídlo: Mlynská 2238, 934 01 LEVICE, Slovenská republika
 • Identifikačné číslo (IČ): 45 743 126
 • Daňové identifikačné číslo (DIČ): 2024101376
 • IBAN: SK54 0900 0000 0050 8135 1015

Aptet n.o. je registrovaným prijímateľom percent z dane.

Staňte sa partnerom

Podporiť nás môžete aj poskytnutím materiálnej pomoci potrebnej pri realizácii našich projektov. V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa partnerstva nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese aptet@aptet.sk.

Firemní podporovatelia

Leaf
stavimport
lk-trade

Ďakujeme. 🙂