Nezisková organizácia
Age Management Sociálne inovácie

Prečo sociálne podnikanie?

Úvodom je dôležité všetkým potencionálnym čitateľom vysvetliť, o čom bude tento blog a o čom určite nebude. Bohužiaľ, tu nenájdete univerzálne dôvody, prečo svoj čas venovať sociálnemu podnikaniu, ale pokúsim sa zachytiť všetky racionálne i emocionálne pohnútky, ktoré našu neziskovú organizáciu nasmerovali  na túto cestu. A dôkazom toho, že to nebolo impulzívne rozhodnutie, je čas. Trvalo 5 rokov, kým sme sa postavili na štartovaciu čiaru. Tento blog nemá byť výkladnou skriňou úspechov neziskovej organizácie Aptet, skôr vás má presvedčiť, že dokážeme našimi (možno mikro) činmi posúvať svet vpred.

Rok 2014

Nebudem rozpisovať všetky dôvody, prečo sme sa rozhodli v roku 2014 založiť neziskovú organizáciu a celú jej genézu (možno niekedy inokedy v inom blogu), dôležité je, že nám veľmi rýchlo došlo, že ak chceme naše hodnoty spojené s otázkami starnutia a staroby dostať do praxe, musia byť naše činnosti reálne. Ak som niekomu v tom období povedal, že my nechceme vytvárať pracovné miesta viazané na  časovo obmedzené projekty, ale chceme založiť sociálny podnik, tak som sa v 99 % prípadov stretol so znechutením a len občas som dostal príležitosť vysvetliť, že nemáme záujem o sociálny podnik, aké tu vznikali predtým. My sme túžili založiť dobrý sociálny podnik, ktorého výstupom by nebolo blaho a finančný profit úzkeho okruhu ľudí, ale širokospektrálny sociálny vplyv. Až oveľa neskôr sme objavili organizácie aj na Slovensku, ktoré skutočne sociálne podnikali, bez vyhovujúceho legislatívneho prostredia. 

O čo nám ide

„Ak to nedokážeš vysvetliť jednoducho, tak tomu dostatočne dobre nerozumieš“

Albert Einstein

Ak chceme jednoducho vysvetliť, prečo sme sa rozhodli pre sociálny podnik, tak dôvodom sú tie isté skutočnosti, pre ktoré sme pred pár rokmi zakladali neziskovú organizáciu. CHCEME POMÁHAŤ – prioritne ide o pomoc so starnutím a starobou. Slovensko dlho spalo aj v otázkach demografického vývoja a momentálne budeme mať čo robiť, aby sme dobehli pelotón a začali prijímať systémové (nie módne) zmeny aj v tejto problematike. Hlavným dôvodom rozhodnutia založiť sociálny podnik bolo schválenie Zákona 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Prijatie tohto zákona nás presvedčilo, že štát vníma potrebu riešiť túto oblasť systematicky a vrelo odporúčam každému so záujmom o túto problematiku, aby začal práve týmto dokumentom. Možno budete namietať, že ten, kto chce pomáhať, nepotrebuje ani projekty, ani zákony. S týmto súhlasíme, máme to podložené vlastnými niekoľkoročnými skúsenosťami, no je rozdiel, či človeku ponúknete jednorazovú pomoc (ryba) alebo ho nasmerujete k svojpomoci (udica).

Od neziskovky k družstvu (alebo nie?)

Napriek tomu, že slovenská legislatíva umožňuje podnikať aj neziskovým organizáciám, položili sme si zásadnú otázku: Má registrovaný, integračný, sociálny podnik vykonávať tie isté činnosti, akými sa doteraz zaoberala nezisková organizácia? A po dlhotrvajúcej diskusii a zvážení všetkých argumentov za aj proti sme sa rozhodli, že vznikne nový subjekt sociálnej ekonomiky – Aptet ISP, družstvo. 

Ale prečo práve družstvo? 

To budete JRD, alebo nejaké bytové družstvo? Reakcia rodiny. ?

Nie. Ak skutočne chceme byť sociálnymi inovátormi, tak musíme začať od úplných základov a to vlastníctvom sociálneho podniku. Aby sme sa mohli uchádzať o dôveru a rešpekt verejnosti a presvedčili ju o našich nezištných úmysloch, rozhodli sme, že sa nebudeme pasovať za jediných majiteľov, ale umožníme každému zamestnancovi, aby sa transparentným spôsobom mohol stať aj členom, aj spolumajiteľom družstva. Neprajníci sociálneho podnikania mám pre vás zlú správu – už nebudú musieť ohrozené a znevýhodnené skupiny pracovať pre neznámych akcionárov. Ak sme v niekom vzbudili dojem, že ospevujeme časy minulé, tak je na veľkom omyle. Do tohto družstva ľudia môžu vstúpiť, no nemusia (ako to bolo v minulom režime).

„Nebudeme hodnotení na základe našich ambícii. Budeme hodnotení podľa toho čo urobíme.“

Lee Scott / CEO Walmart

#thinkoutofthebox

Myšlienka pozrieť sa na existujúce situácie i možné riešenia z rôznych uhľov pohľadov je pre nás charakteristická. „Think out of the box“ má pre nás množstvo významov, či už ide o pohľad na starobu a starnutie, alebo na spoločensky zodpovedné podnikanie. Sociálne podnikanie, kde hlavným cieľom nie je generovanie zisku, ale dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, nám umožní pozrieť sa na zaužívané a často disfunkčné stereotypy na pracoviskách a implementáciu nášho integračného plánu do hospodárskej a spoločenskej praxe.

Príklad. 

Kedy ste naposledy počuli o firme, ktorá chce investovať svoje prostriedky (čas, peniaze) do kariérneho rozvoja svojho zamestnanca a zdieľa s ním firemné know-how s vedomím, že takto má jej zamestnanec väčšiu možnosť získať lepšie pracovné miesto a kariérne rásť v inej firme? My sa o to pokúsime. Našim poslaním nie je vytvoriť závislosť na práci v sociálnom podniku, ale integrácia na voľný trh práce.

Pokúsime sa o vytvorenie pracoviska, kde age management nebude len výrazom pre zamestnávanie starších zamestnancov, ale o hľadaní praktických odpovedí na otázky, ako čo najdlhšie udržať vyhovujúce pracovné schopnosti, ako nesegregovať starších zamestnancov na pracovisku, ako zabezpečiť otvorenú medzigeneračnú komunikáciu a pod. Pevne veríme, že naše poznatky pomôžu aj ďalším firmám na Slovensku, ktoré zápasia so zvyšovaním vekového priemeru zamestnancov, ako aj s ich samotným nedostatkom.

Koniec prvej časti.

V pokračovaní sa dočítate

  • Čo definuje naše činnosti – ponúkané služby 
  • Na akých hodnotách a princípoch sme to celé postavili a prečo
  • Kam to chceme dotiahnuť a prečo je dôležitá výskumná práca
  • Paralelné svety Neziskovka / Sociálny podnik
  • Kontrola